Ga naar de Homepage van Polderosa, vrouwen zingen over de zee
Wie zijn wij
 Diana
 Maaike
 Gees en Wilma
 Emmie
 Petra
 Greet
 Wieke
 Margreet
Waar zingen wij
Waar zongen wij
Cd
Contact

In Oosterbeek werd in 1990 in de woonschepenhaven “Rosandepolder” het zeevrouwenkoor “Polderosa” opgericht.

Twaalf vrouwen zingen, begeleid door een accordeoniste, liederen over vreugde en verdriet, weerzien en verlangen.

Ook de shanties, de werkliederen, nemen een plek in op het repertoire.

Het water en de affiniteit met het varen is wat de vrouwen bindt, het zingen met en voor publiek hun grote passie.

Een optreden van “Polderosa” is aangekleed in scheepse stijl. De liederen zijn afwisselend in stemming en stijl, één- of meerstemmig.

Het enthousiasme waarmee de liederen gezongen worden, de herkenbaarheid en de muzikale begeleiding zorgen voor een gezellige, ontspannen sfeer waarin uit volle borst wordt meegezongen.

een greep uit het repertoire

  • Het lied van de zee
  • Het kleine café
  • Vieni sul mar
  • Lolo mi boto
  • Port Mahon
  • De vondeling van Ameland
  • Blackbird
  • Ketelbinkie
  • Het Franse Gaatje
  • Zeeman dromen

© 2009 Polderosa